VACCINATIONER

 

Vi kan i Cityklinikken tilbyde følgende vacciner:

 • Di-Te (stivkrampe)
 • Hepatitis A
 • Hepatitis B
 • Hepatitis A+B.

Du kan på www.ssi.dk se, hvilken vacciner du skal have til din rejse.

Rejsevacciner bliver ikke betalt af det offentlige og de skal derfor betales af dig selv. Priser oplyses ved kontakt til klinikken.

Hvis der ønskes andre vacciner, henvises der til vaccinationsklinikkerne i Odense.

Det offentlige betaler dog:

 • Influenzavaccination af udsatte grupper
 • HPV-aftalen
 • De vacciner, der ligger i børnevaccinationsprogrammet
 • Andre midlertidige profylakseaftaler

 

Børnevaccinationsprogrammet, HPV-vaccine, influenzavaccine og MFR-vaccine:

 • Børnevaccinationer. Det danske børnevaccinationsprogram omfatter en del vaccinationer fordelt over de fleste af barndomsårene.
   
 • HPV-vaccine mod livmoderhalskræft til piger. HPV-vaccinen er inkluderet i børnevaccinationsprogrammet. Andre betaler selv. 
 • HPV-vaccine til drenge. HPV-vaccinen er et permanent tilbud til drenge og inkluderet i børenvaccinationsprogrammet samt et tidsbegrænset catch-up program som har to målgrupper - drenge som ikke er omfattet af det permanente tilbud og unge mænd, der er tiltrukket af mænd.

HPV-vaccination gives 2-3 gange afhængigt af alder. 2 vaccinationer i alderen 12-14 år, mens der gives 3 vaccinationer fra det fyldte 15. år. Samtlige vaccinationer skal være givet inden det fyldte 18. år eller inden det midlertidige tilbuds udløb. For intervaller mellem de enkelte vaccinationer m.v. se information fra SSI.

Klik her: Vaccination mod Human Papilloma Virus (HPV)

 • Influenzavaccinationer til udsatte grupper. Influenzavaccination gives gratis til udsatte grupper.
 • MFR-vaccination mod mæslinger til ikke-immune voksne. Den 1. april 2018 blev indført gratis MFR-vaccination til voksne, som ikke er immune overfor mæslinger. Har patienten ikke modtaget vaccination mod mæslinger tidligere, ydes gratis MFR-vaccination. Der gøres opmærksom på, at det gratis tilbud om MFR-vaccination til ikke-immune voksne kun omfatter manglende immunitet mod mæslinger.